Energia ze Słońca ponownie w mediach

Tym razem zagościliśmy na łamach Miesięcznika „Wieś Mazowiecka” to branżowe pismo dla środowiska rolniczego województwa mazowieckiego. Miesięcznik jest redagowany i wydawany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W artykule przestawiono konferencję z naszym udziałem. Konferencja_OZE_artykuł_I_2018_x2