Fotowoltaika Sochaczew

Jak to działa? Co się dzieje z wyprodukowaną energią?

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z kilku głównych elementów:

  • paneli fotowoltaicznych – położone na dachu produkują energię, wielkość standardowej instalacji dla domu jednorodzinnego to ok 30-40m2, przy wadze ok 500kg
  • inwertera – urządzenia zamieniającego produkowany przez panele prąd stały na prąd zmienny
  • systemu montażowego – rożne jego rodzaje umożliwiają montaż paneli nie tylko na idealnym skośnych dachu o nachyleniu południowym, ale też na dachach płaskich oraz zorientowanych na wschód lub zachód. Dzięki temu jedyny nie nadający się na montaż instalacji dach to skośny o nachyleniu północnym.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Całość zagadnienia pod kątem prawnym reguluje ustawa o OZE po nowelizacji obowiązującej od dnia 1.07.2016 (http://dziennikustaw.gov.pl) W praktyce działa to tak że po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej wyprodukowana przez panele energia jest zużywana na bieżąco a nadwyżka oddawana do sieci elektroenergetycznej. Każdy użytkownik domowy może magazynować nadwyżkę wyprodukowanej energii w sieci, z opcją preferencyjnego odkupu. Dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW (zdecydowana większość domów jednorodzinnych), wartość odkupu wynosi 20% pierwotnego kosztu energii a dla instalacji fotowoltaicznej powyżej 10kw 30% tego kosztu. Nie ma opłat przesyłowych co oznacza że odkupowana kwh z własnej nadwyżki kosztuje 6-8gr zamiast 55-60gr. Ten mechanizm, przy właściwym doborze wielkości instalacji fotowoltaicznej, pozwala na zaoszczędzenie rocznie ok 80-90% wartości rachunku za energię elektryczną. Nie ma możliwości redukcji całkowitej, zawsze pozostaną: koszty stałe wyszczególnione na fakturze za energię elektryczną, koszty odkupu preferencyjnego i koszty zakupu zwykłego (dla resztek energii które nie pochodzą z produkcji własnej). Wykres pokazuje różnicę w wydatkach na energię elektryczną w ciągu 25 lat.

Wydatki na energię elektryczną w ciągu 25 lat, wariant 5kW (dom w okolicach Sochaczewa  - 200m2)

oszczędności fotowoltaika

Kolumna I pt. „produkuję energię ze słońca” zawiera sumę kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej i obniżonego rachunku za energię elektryczną. UWAGA pokazany jest wariant oszczędności bez żadnej dotacji. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek dotacji obniża ona wartość tej kolumny o swoją wartość.
Kolumna II pt. „kupuję energię z sieci” pokazuje koszty w przypadku braku zmiany źródła poboru energii elektrycznej i kupowania jej w tradycyjny sposób

Fotowoltaika - bezpieczne pomnażanie majątku

Warto dodać że dodatkowo instalacja fotowoltaiczna to obecnie jeden z najlepszych sposobów na bezpieczne pomnażanie własnego majątku. Posiadając bowiem wolne środki finansowe i trzymając je w banku na lokacie, można dostać max 2% odsetek rocznie, w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej otrzymuje się gwarantowane 10-12%, czyli więcej niż w większości funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka.

Roczne oszczędności przedsiębiorcy na dystrybucji energii w rejonie Sochaczewa z instalacją fotowoltaiczną! 
Iłów, Wyszogród, BrzozówKampinos, Błonie, TeresinSochaczew, Młodzieszyn, Rybno
 9 414   zł  6 921   zł  6 381 zł

Szczegóły kalkulacji...