Rachunek za energię elektryczną posiadacza instalacji fotowoltaicznej

Okazuje się że tak! Wspomniane prawdziwe oszczędności dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych najlepiej można zobaczyć na autentycznym rachunku za energię elektryczną oraz w tabeli opisowej dla tego konkretnego przypadku. Załączony obok rachunek pochodzi z regionu PGE i pokazuje oszczędności wygenerowane w okresie pół roku przez instalację fotowoltaiczną o mocy 4,5kWp.  Poproś o analizę twojego rachunku!

ANALIZA KOSZTÓW ENERGII
Parametr
Brak instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna (4,5kWp)
Zużycie energii4 500 kWh4 500 kWh
Produkcja energii z paneli (PV)0 kWh4 500 kWh
Energia (PV) zużyta na bieżąco0 kWh438 kWh
Rachunek roczny opłaty stałe178 zł178 zł
Rachunek roczny opłaty za energię2 570 zł0 zł
Rachunek roczny suma2 748 zł178 zł
Oszczędność roczna0 2 570 zł (93%)
   Podane są kwoty brutto za ROK poboru energii

Załączony obok rachunek pochodzi z regionu PGE i pokazuje oszczędności wygenerowane w okresie pół roku przez instalację fotowoltaiczną o mocy 4,5kWp.

Najważniejsze pozycje w rachunku za energię elektryczną dla posiadaczy instalacji PV:

Ilość zużytej energii (1597kWh) – Należy zwrócić uwagę że na rachunku nie widać w żadnym miejscu ilości energii która została zużyta na bieżąco, podczas pracy instalacji. Z punktu widzenia aparatury pomiarowej jest to zdarzenie neutralne gdzie produkcja = zużycie. Wskaźnik ten pokazuje zatem faktyczne zużycie energii przez gospodarstwo domowe tylko w okresie zużycie było większe od produkcji w danej chwili (wieczory, krótsze zimowe dni itd.).
Ilość wyprodukowanej energii (2031kWh) – pokazuje rzeczywistą produkcję energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej niezużytej na bieżąco
Ilość wprowadzonej energii rozliczona opustem (1 996kWh) – Jest to wartość rozliczeniowa z zakładem energetycznym. Oblicza się ją na podstawie załączonego równania. Przypomnijmy dla instalacji fotowoltaicznej poniżej 10kWp opust wynosi 0,8 (powyżej 10kWp – 0,7). Czyli za wyprodukowane 1000kWh można odebrać 800 w późniejszym terminie ( a zakład energetyczny zyskuje 200kWh w zamian za tą możliwość, która jest defacto jego usługą świadczoną na rzecz użytkownika). Zatem jeżeli pobraliśmy 1597 kWh własnej uprzednio wyprodukowanej energii, to wartość tą należy podzielić przez współczynnik opustu czyli 0,8. W ten sposób otrzymujemy wskaźnik wskazany na fakturze. Pośrednio można z niego wywnioskować ile kWh oddanych zakładowi „kosztowało”użytkownika używanie instalacji fotowoltaicznej ( w tym przypadku to 1996-1597 = 399kWh)
Nadwyżka (35kWh) – jest to różnica pomiędzy wyprodukowaną energią przez instalację fotowoltaiczną a ilością energii rozliczoną opustem. Przechodzi ona na kolejny półroczny okres rozliczeniowy i musi w nim zostać wykorzystana inaczej przepada bezpowrotnie.
Wysokość półrocznego rachunku za energię – w omawiamy przypadku, w związku z minimalną nadwyżką, użytkownik nie musi dokupić ani jednej kWh, a jako że dzięki mechanizmowi opustu nie płaci się również opłat przesyłowych, to kwotą do zapłaty pozostaje suma opłat stałych, które są na każdym rachunku za energię elektryczną, w tym przypadku w wysokości 15zł miesięcznie.

Masz do nas pytania? Zapraszamy do kontaktu!